Tax consulting Accounting services Outsourcing Financial statements audit box1 en
doradztwo en
audyt en
ksiegowosc en

Tax news

2014 changes

1. Zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług.     Dostawa towarów i świadczenie usługZgodnie z nowym...
W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „ustawą z dnia 26 lipca 2013...
Zmiany w zasadach odliczania podatku od towarów i usług od samochodów osobowych w związku ze zmianami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i projektem decyzji wykonawczej Rady z dnia...

VAT

      Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji...
      Zgodnie z art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest zobowiązany dokumentować fakturą m.in. odpłatną dostawę towarów na terytorium...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug, przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu,...
      Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., przekazanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przekazanie...
      Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej...
      Stanowisko organów podatkowych w stosunku do możliwości opodatkowania sprzedaży środków trwałych w procedurze VAT-marża nie jest jednoznaczne. W interpretacji...

CIT

      Rezygnacja z pełnego odliczenia wydatków związanych z eksploatacją samochodu firmowego nie powoduje zmiany zasad rozliczania kosztów podatkowych w tym zakresie.    Nowe...
Wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), usługi cateringowe zużywane (nabywane) podczas narad pracowniczych...
      Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów...
      W toku prowadzonej działalności gospodarczej zaciąganie wszelakiej maści kredytów jest zjawiskiem powszechnym. W niniejszym artykule opisano w jaki sposób...
      W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość pieniężną nieodpłatnego...
      Uregulowanie należności przed wykonaniem usługi stanowić będzie przychód podatkowy w przypadku, gdy będzie mieć charakter definitywny, nie podlegający...

Other taxes

      Przed pięciu laty ówczesny minister spraw zagranicznych ogłosił tuż przed wyborami parlamentarnymi, że jego partia całkowicie zrewolucjonizuje rozliczenia...
      Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych...
      Ministerstwo Finansów przygotowuje jedną z większych w ostatnich latach nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja...

Accounting

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie...
W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości - ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie...
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości...

{/tabs}

Our clients

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka